Πολιτική Απορρήτου

Ποιοί Είμαστε

Το κτηματομεσιτικό γραφείο “Γ. Βερόνης – Ε. Λαγογιάννης” (εφεξής “το Γραφείο”), δραστηριοποιείται στον τομέα της εμπορίας ακινήτων κυρίως στη Νάξο για πάνω από 20 χρόνια, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες έμπειρων στελεχών με εμπειρία στον τομέα της Real Estate . Η αξιοπιστία, η ευθύνη και η συνέπεια μας ενισχύουν την εμπιστοσύνη των πελατών μας, προσφέροντάς μας μια ανταγωνιστική θέση στην αγορά.

Το Γραφείο μας, υπό την ιδιότητά του ως ελεγκτή, αναγνωρίζει τη σημασία των προσωπικών πληροφοριών (“δεδομένα”) που μας εμπιστεύεστε και δεσμεύεται να τα προστατεύσει σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα, την ασφάλεια της επεξεργασίας και την προστασία τους από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση και όλες τις άλλες μορφές παράνομης επεξεργασίας. Από αυτήν την άποψη, αυτή η ενημέρωση προορίζεται να σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση και γενική χρήση των δεδομένων σας από το Γραφείο μας, καθώς και τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ποια Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε και γιατί τα συλλέγουμε

• Δεδομένα αναγνώρισης (όπως όνομα, ΑΦΜ)

• Δεδομένα επικοινωνίας (όπως διεύθυνση, τηλέφωνο, email)

• Οικονομικά δεδομένα (όπως IBAN, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού)

Πηγές Συλλογής Δεδομένων

Το Γραφείο μας συλλέγει τα δεδομένα σας απευθείας από εσάς όταν εκφράζετε το ενδιαφέρον σας για την πώληση ή την αγορά του ακινήτου μας είτε κατά την επίσκεψή σας στο μεσιτικό γραφείο μας είτε μέσω της ιστοσελίδας μας. Επίσης, τα δεδομένα σας ενδέχεται να συλλέγονται από τρίτα μέρη (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που προωθούν τις ιδιοκτησίες τους (όπως Spitogatos.gr, spiti24.gr κ.λπ.) στους ιστότοπούς τους, εάν συμπληρώνετε τις σχετικές μορφές επικοινωνίας.

Σκοποί της Επεξεργασίας Δεδομένων

Το Γραφείο μας επεξεργάζεται μόνο εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των δηλωμένων νόμιμων και συγκεκριμένων σκοπών μας, και υπό την προϋπόθεση ότι έχουμε πάντα τη νομική βάση που απαιτείται για την επεξεργασία τους. Ιδιαίτερα:

Το Γραφείο μας μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία και τη λειτουργία της συμβατικής σχέσης μεταξύ μας, ως ενδεικτικά:

• Για να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας

• Για να σας στείλουμε διαφημίσεις ακινήτων προς πώληση

• Για να σας δείξουμε ακίνητα για τα οποία έχετε ήδη δείξει ενδιαφέρον

• Για να αξιολογήσουμε την ιδιοκτησία σας

• Για τη παροχή συμβουλών σχετικά με τη διαχείριση ή / και την επένδυση του ακινήτου σας

• Για τη τιμολόγηση των συμφωνημένων υπηρεσιών μας

Το Γραφείο μας μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που επιβάλλει το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις εποπτικές απαιτήσεις, καθώς και τις αποφάσεις των αρχών ή των δικαστηρίων. Επίσης, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για τον καθορισμό, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων ενώπιον των δικαστηρίων και όλων των αρχών.

Το Γραφείο μας μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας για να επιτύχει τα νόμιμα συμφέροντά μας και υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν υπερβαίνουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των επισκεπτών στον ιστότοπό μας, όπως ενδεικτικά:

• Να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τη χρήση των υπηρεσιών μας και για τυχόν νέες εξελίξεις στην αγορά ακινήτων

• Για τη διεξαγωγή μελετών και ερευνών για αξιολόγηση και βελτίωση των υπηρεσιών μας

Το Γραφείο μας μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας με σκοπό την προώθηση των υπηρεσιών μας και εάν μας έχετε δώσει προηγουμένως τη συγκατάθεσή σας. Λάβετε υπόψη ότι σε αυτήν την περίπτωση έχετε την επιλογή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Με την ανάκληση της συγκατάθεσής σας, θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για τον σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, εκτός εάν έχουμε άλλη νομική βάση για να το πράξουμε νόμιμα.

Πώς κοινοποιούμε τις Πληροφορίες σας

Το Γραφείο μας μπορεί να αποκαλύψει τα δεδομένα σας εκτός από τους συνεργάτες μας που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση της περιουσίας σας και τρίτων (φυσικά και νομικά πρόσωπα), με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με το καθήκον της εμπιστευτικότητας και της εμπιστευτικότητας σε όλες τις περιπτώσεις. και δηλαδή:

• Δικηγορικά Γραφεία / Εταιρείες • Συμβολαιογράφοι • Τεχνικά γραφεία • Δημόσιες, δημοτικές, δικαστικές ή / και άλλες αρχές και φορείς.

Τήρηση Δεδομένων

Εάν συνάψετε συμβόλαιο με το γραφείο μας, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν έως ότου φτάσουν στον νόμιμο γενικό περιορισμό του χρόνου αξιώσεων, δηλαδή για έως και πέντε (5) έτη από τη λήξη της σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν, έως τη λήξη της παραπάνω περιόδου, βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές διαδικασίες με το Γραφείο μας, η περίοδος τήρησης των δεδομένων θα παραταθεί έως ότου εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Σε περίπτωση μη συμβατικής σχέσης, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για έως και ένα (1) έτος από τη συλλογή.

Σε περίπτωση μικρότερου ή μεγαλύτερου χρόνου για τη συμμόρφωση των δεδομένων με νόμο ή κανονισμό, ο παραπάνω χρόνος διατήρησης δεδομένων θα μειωθεί ή θα αυξηθεί ανάλογα.

Στο τέλος του χρόνου διατήρησης, το Γραφείο μας είναι υπεύθυνο για την ασφαλή καταστροφή και / ή διαγραφή των δεδομένων σας.

Δικαιώματα Υποκειμένων

 • Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας (π.χ. σκοπούς επεξεργασίας, κατηγορίες δεδομένων, παραλήπτες, περίοδος διατήρησης κ.λπ.).
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση των δεδομένων σας υποβάλλοντας το σχετικό έγγραφο που δικαιολογεί το αίτημά σας.
 • Δικαίωμα διαγραφής: Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή όλων ή μέρους των δεδομένων σας (εάν, για παράδειγμα, τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν κ.λπ.).
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Μπορείτε να ζητήσετε να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας (για παράδειγμα, εάν τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή).
 • Δικαίωμα υποχρέωσης: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας που πραγματοποιείται για την επιδίωξη των νόμιμων συμφερόντων μας όπως περιγράφεται παραπάνω.
 • Δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων: Μπορείτε να ζητήσετε να δώσετε ή να μεταβιβάσετε σε οποιονδήποτε άλλο πάροχο υπηρεσιών τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει.

Λάβετε υπόψη ότι η ικανοποίηση των δικαιωμάτων διαγραφής, περιορισμού και υποχρέωσης επεξεργασίας των δεδομένων σας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό της σύμβασης μεταξύ μας, εάν τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την εκτέλεση και τη λειτουργία της.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα Δικαιώματά σας

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα δικαιώματά σας, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση:

 • σε ένα από τα καταστήματά μας
 • στην τηλεφωνική υπηρεσία καλώντας στο 22850 29211, καθημερινά 9: 00-21: 00
 • μέσω της ιστοσελίδας μας συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας
 • στέλνοντας email στο info@naxosrealestate.com

Σε περίπτωση που υποβάλλετε αίτηση για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, το Γραφείο θα απαντήσει στο αίτημά σας εντός ενός (1) μήνα από την υποβολή. Αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί έως και δύο (2) μήνες μετά την προηγούμενη ειδοποίηση, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και τον αριθμό των αιτημάτων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία.

Λάβετε υπόψη ότι η απάντησή μας στο παραπάνω αίτημα είναι δωρεάν. Ωστόσο, σε περίπτωση που το αίτημά σας είναι προφανώς αβάσιμο, υπερβολικό ή επαναλαμβανόμενο, ή μπορεί να επιβάλει εύλογο τέλος, να σας ενημερώνει ή να αρνηθείτε να απαντήσετε στο αίτημά σας.

Εάν πιστεύετε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή:

Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3 115 23, Αθήνα

 

Τηλεφωνικό Κέντρο: + 30-210 6475600

 

Fax: +30-210 6475628

Email: contact@dpa.gr

Μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας εκτός ΕΕ;

Το Γραφείο μπορεί να διαβιβάζει τα δεδομένα σας μόνο σε τρίτες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στις ακόλουθες περιοριστικές περιπτώσεις:

 • Εάν η μεταφορά είναι απαραίτητη για την απόδοση της αγοράς ή της πώλησης ενός ακινήτου και εμπλέκονται μόνο άτομα ή νομικά πρόσωπα που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.
 • Εάν έχετε ενημερωθεί συγκεκριμένα και έχετε παράσχει για το σκοπό αυτό τη συγκατάθεσή σας για την απουσία της απόφασης επάρκειας και τις κατάλληλες εγγυήσεις.
 • Εάν η μεταφορά είναι απαραίτητη για τη διαπίστωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Αλλες Πληροφορίες

Το Γραφείο δεν συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση με κανέναν τρόπο σε ειδικές κατηγορίες (“ευαίσθητα”) προσωπικά δεδομένα ή δεδομένα που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες και αδικήματα. Επομένως, κάθε (υποψήφιος) πελάτης έχει την υποχρέωση να απέχει από την παροχή τέτοιων δεδομένων σχετικά με τα ίδια ή τρίτα μέρη. Διαφορετικά, τα δεδομένα θα διαγραφούν μόλις τα καταλάβουμε. Το Γραφείο δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη έναντι πελατών ή τρίτων για οποιαδήποτε παροχή και / ή επεξεργασία τέτοιων δεδομένων, λόγω πράξεων ή παραλείψεων κατά παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης.

Το Γραφείο μας μπορεί να τροποποιεί περιοδικά αυτήν την ενημέρωση έτσι ώστε να συμμορφώνεται πάντα με τις νομικές απαιτήσεις και τον τρόπο με τον οποίο διεξάγουμε την επιχείρησή μας. Εάν αποφασίσουμε να αντικαταστήσουμε αυτήν την ενημέρωση ή να κάνουμε πολύ σημαντικές αλλαγές σε αυτήν, θα σας ειδοποιήσουμε μέσω ειδοποίησης σε αυτόν τον ιστότοπο. Για να ενημερωθείτε για την πιο πρόσφατη έκδοση της ενημέρωσης, ελέγχετε τακτικά τον ιστότοπό μας www.naxosrealestatepremium.com.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή παράπονα σχετικά με αυτήν την ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τις ακόλουθες πληροφορίες:

Μανώλης Λαγογιάννης

Ταχυδρομικός Κώδικας: Οδός Παπαβασιλείου, 84 300 Νάξος

Τηλεφωνο: +30 22850 29211

Compare listings

Compare